พระเครื่อง/วัตถุมงคลพระเครื่อง/เครื่องรางยอดนิยม

พระเครื่องพรวิษณุ

ศูนย์รวมพระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นสถานฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อสอนให้ผู้ใคร่ฝึกปฏิบัติธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนอบรมธรรมต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 

วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นด้วยบารมีของ "หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม" หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ เริ่มพัฒนาวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ จนกระทั่งกรมการศาสนายกย่องให้เกียรติเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ.๒๕๑๓ แม้ท่านไม่ใช่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาอาคม แต่มุ่งเน้นไปในทางการสอนปฏิบัติธรรมกรรมฐาน แต่ตามประวัติของท่านนั้นไม่ธรรมดา เพราะได้ศึกษาสรรพวิชาจากอดีตเกจิอาจารย์ดังหลายองค์เช่นกัน หากกล่าวในเรื่องวัตถุมงคลแล้ว หลวงพ่อจรัญ ท่านไม่นิยมสร้าง หรือชี้นำให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนหลงใหลได้ปลื้ม ตรงกันข้ามท่านจะสั่งสอนให้เชื่อในเรื่องของ "กรรม" และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ในความเป็นจริงนั้น พระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อจรัญ แทบทุกชนิดล้วนเป็นที่เสาะหาของบรรดาศิษยานุศิษย์อย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
สืบเนื่องจาก วัดกระเจียว ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี วัดเก่าแก่ ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ต่อมาช่วงหนึ่งได้ ร้างเจ้าอาวาสปกครองดูแลมาหลายพรรษา ทำให้กิจกรรมต่างๆ หยุดชะงัก เสนาสนะต่างๆ ก็ชำรุดทรุดโทรมลง  จนกระทั่ง "พระสมุห์ยุทธนา ปภากโร" ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการเจ้าอาวาส ได้เห็นถึงแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ต้องการให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้น ตลอดจนเล็งเห็นถึงการฟื้นฟูกิจกรรมเผยแผ่ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นอีกครั้งในอนาคต จึงขอความเมตตาจาก พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เพื่อขออนุญาตจัดสร้าง "วัตถุมงคลรุ่นเจริญพร" มี นายรังสรรค์ เซี้ยสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นที่ปรึกษาและประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส

มวลสารสำคัญที่นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ เป็นมวลสารที่หลวงพ่อจรัญเก็บสะสมไว้หลายอย่าง รวมทั้งเส้นเกศา และจีวรเก่า พระอาจารย์ยุทธนา และนายรังสรรค์ เซียสกุล ได้รับมอบมาเมื่อวันที่ ๒๖เมษายน ๒๕๕๔

วัตถุมงคลชุดนี้นับว่ามีความแปลกใหม่ในรูปลักษณ์ และจัดสร้างขึ้นด้วยนัยแห่งความหมายสิริมงคล โดยเฉพาะพระพิมพ์สมเด็จทั้ง ๓ แบบซึ่งด้านหลังอัญเชิญพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานไว้นั่นคือ "พระคาถาชินบัญชร" หนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด สันนิษฐานว่าพระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม 

วัตถุมงคลรุ่นเจริญพรเป็นของดีอีกหนึ่งรุ่น ที่ศิษยานุศิษย์จะได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญกุศลกับท่านอีกครั้ง หลวงพ่อจรัญจะปลุกเสก ประมาณเดือน มิ.ย.๒๕๕๔ เป็นต้นไป

  • รูปหล่อปั๊มลอยองค์รุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร เนื้อสัมฤทธิ์ ฐานกว้าง 2.5 ซม. สูง 3.5 ซม. บูชา 599 บาท
  • รูปหล่อปั๊มลอยองค์รุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร เนื้อทองทิพย์ ฐานกว้าง 2.5 ซม. สูง 3.5 ซม. บูชา 499 บาท
  • รูปหล่อปั๊มลอยองค์รุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร เนื้อสัมฤทธิ์ พิมพ์เล็ก ฐานกว้าง 2 ซม. สูง 2.5 ซม. บูชา 299 บาท
รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

รูปเหมือนเก่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อจรัญ รุ่นเจริญพร วัดอัมพวัน ปี 2554

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง