ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ครบุรี นครราชสีมา

รูปหล่อปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม รุ่นแรก


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์

  

ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ครบุรี นครราชสีมา

รูปหล่อปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม รุ่นแรก
รูปหล่อปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม รุ่นแรก
ปู่ฤษีตาไฟ รุ่นแรกท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากอย่างที่กล่าวกันว่า"แรงครูบาอาจารย์ พลิกเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตได้"แต่ต้องมีจิตที่มั่นคง เคารพบูชาอย่างจริงจังจึงจะสำเร็จ"
ปู่ชูชกเรียกลาภ ขอสิ่งใด สมปรารถนาสิ่งนั้น
ปู่ชูชกเรียกลาภ ขอสิ่งใด สมปรารถนาสิ่งนั้น
ดังคำสุภาษิตที่ว่า “คนที่ล้มเหลว ที่สุดในชีวิต คือคนที่ไม่กล้า แม้แต่จะทดลอง” ปูฤษีตาไฟ อัคคธัมโม...
นารีผลตามวรรณคดีเกี่ยวกับป่าหิมพานต์กล่าว
นารีผลตามวรรณคดีเกี่ยวกับป่าหิมพานต์กล่าว
พุทธคุณ หุ่นมนตรามหาเสน่ห์อิตถีแห่งนารีผล เป็นของดีมีอนุภาพพร้อมสรรพ จากพลังจากเทวาเบื้องบน
การที่คนเราจะยึดถือสิ่งใด บูชาสิ่งใด ต้องบ
การที่คนเราจะยึดถือสิ่งใด บูชาสิ่งใด ต้องบ
เรื่องของฤษีหรือพระฤษีเป็นที่คุ้นในหมู่ชาวไทยทุกเพศทุกวัย หากมีผู้ใดได้สัมผัสใกล้ชิดหรือรู้จักฤษีที่ดำรงชีวิตปฏิบัติตนถือศีลฤษีเคร่งครัดนั้นหาได้น้อยมาก

หมวดวัตถุมงคล