พระเครื่องพรวิษณุ ห้างน้อมจิตร ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิ

ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ครบุรี นครราชสีมา
พระเครื่องพรวิษณุ
ห้างน้อมจิตร ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิ
โทรศัพท์ : 08 9449 1686

ปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม บ้านโคกใบบัว ครบุรี นครราชสีมา

การที่คนเราจะยึดถือสิ่งใด บูชาสิ่งใด ต้องบูชาสิ่งนั้นด้วยความศรัทธา บูชาด้วยใจ ที่ยึดมั่นจริงๆ แล้วทุกคนจะพบกับคำว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริง” แน่นอน

เรื่องของฤษีหรือพระฤษีเป็นที่คุ้นในหมู่ชาวไทยทุกเพศทุกวัย หากมีผู้ใดได้สัมผัสใกล้ชิดหรือรู้จักฤษีที่ดำรงชีวิตปฏิบัติตนถือศีลฤษีเคร่งครัดนั้นหาได้น้อยมาก มักจะนึกว่าฤษีคือตัวละครโบร่ำโบราณ นิทานประเภทจักรๆวงศๆท่านเป็นผู้วิเศษ มีฤทธานุภาพเหาะเหินเดินอากาศสามารถปลุกเสก(ชุบ)สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ทุกวันนี้หาฤษีตัวจริงหายากแสนยากที่หาพบเจอะเจอมักจะเป็นฤษีปลอม หรือเข้าทรงเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้เลื่อมใสเป็นเหตุให้ภาพพจน์ฤษียุคปัจจุบัน หากสืบค้นให้ลึกย้อนไปในอดีตนับพันๆปี ฤษีเป็นกลุ่มนักบวชยุคแรกที่เป็นต้นเหตุบ่อเกิดสรรพวิชาการทั้งปวงรวมทั้งวิชาไสยศาสตร์ การเล่นแร่แปรธาตุหรืออาจกล่าว่าวิชาการทั้งปวงที่นำมาสร้างพระเครื่องล้วนเป็นวิชาของฤษีทั้งสิ้นฤษีถือศีล3ประการ 1. กาย 2.วาจา 3.ใจ ให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อื่น   พบแต่ความสันติสุข

พระพุทธเจ้าประสูติในยุคฤษีโด่งดัง ยังไม่มีศาสนาพุทธครั้นพระองค์ทรงผนวชก็เป็นฤษีที่มีพระอาจารย์เป็นฤษีทั้งสิ้น แม้ฤษีมุ่งแสวหาสัจธรรม และความหลุดพ้นแต่ก็ยังหาได้หลุดพ้นเกิน”พรหม”ไม่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าวิชาของฤษียังไม่พ้นโลก(โกลิยะ) จึงได้เจริญวิปัสสนาและตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐศาสนาพุทธจึงเกิดขึ้นมาบนโลกตั้งแต่นั้นมา ภาพของฤษีจึงถูกลดบทบาทลง อย่างไรก็ตามหากท่านผู้อ่านติดตามเรื่องการสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลที่มีครั้งแต่อดีตกาล พบจารึกในกรุพระเครื่องหลายแห่งเช่น พระผงสุพรรณ พระรอด ลำพูน เป็นต้น ระบุว่าฤษีเป็นผู้สร้างพระเครื่องเหล่านี้ จึงได้อนุมานว่า”ฤษีทำได้” และทำได้ดีมากเสียด้วยทั้งขลังทั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันเสื่อม

เรื่องของปู่ฤษีตาไฟ อัคคธัมโม ที่ยังมีตัวตน สามารถสัมผัสและขอความอนุเคราะห์จากท่านได้  ท่านเป็นฤษีที่บวชและถือศีลที่แท้จริง หาใช่ฤษีปลอมไม่ท่านเป็นผู้วิเศษแห่งโคกใบบัว อ.คร บุรี จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ท่านอายุได้83 ปีแล้วท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินได้คล่องแคล่วว่องไวมาก ท่านมีวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นอาศรม ท่านเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติหาทางหลุดพ้นและยังมีชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วไปที่ตกทุกข์ได้ยาก ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แต่ในอาศรมของท่านถือศีลกินเจดำรงชีวิตเหมือนฤษีในตำนานอย่างใดอย่างนั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีวาสนาได้พบฤษีที่เป็นฤษีจริงๆได้อีกหรือไม่ ตั้งแต่รายการชั่งโมงพิศวง รายการตีสิบ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ได้ตีแผ่ออกไปเมื่อคราวเดือนกุมภาพันธ์ปี2548 ท่านผู้อ่านคงนึกได้จึงทำให้ปู่ฤษีเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ บางครั้งญาติโยมศรัทธาท่าน นำทัวร์เข้ามาเพื่อมากราบขอบารมีจากท่านไม่ว่าทางด้านลงนะหน้าทอง อาบน้ำมนต์ รักษาคุณไสย(ซึ่งมีปัญหาตรงที่สถานที่คับแคบมาก อาศรมของท่านบรรจุคนได้แค่สิบกว่าคนก็เต็มแล้ว)ทางคณะลูกศิษย์ใกล้ชิดได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่ง รายได้จากการบูชานำไปสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อได้ต้อนรับคณะลูกศิษย์ประกอบด้วย

กำลังแสดงหน้า 1/1
หน้า 1