หลวงพ่อช้าง วัดหนองยายเม้า นครราชสีมา(Lp. chang Nongyaymow Temple)

หลวงปู่ช้าง กนฺตสาโล สำนักสงฆ์หนองยายเม้า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ท่านเกิดเมื่อวัน จันทร์ ที่ 9 พ.ศ. 2475  อายุ 77 ปี เมื่อสมัยก่อนโยมพ่อโยมแม่ย้ายมาอยู่บ้านชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โยมพ่อโยมแม่มีอาชีพหลักคือทำสวนทำนา แต่โยมพ่อนั้นเป็นผู้ที่มีวิชาในตัวจึงมีคนมาให้โยมพ่อของหลวงปู่ช้างนั้นทำพิธีถอนของ รักษาคนที่โดนกระทำ โยมพ่อของหลวงปู่ช้างนั้นในยุคนั้นต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีอาคมจัด หรือเก่งที่สุดองค์หนึ่ง ทั้งเรื่องรักษาผู้ที่มีผีเข้า โดยกระทำและเป็นผู้ชำนาญในวิชาผูกหุ่นเป็นอย่างมาก หลวงปู่ช้างท่านบอก ในสมัยโยมพ่อไปรักษาผู้โดนของนั้น หลวงปู่ช้างตอนเด็กก็จะติดตามไปด้วยจนซึมซับในวิชาต่างๆอยู่ตลอด จนกระทั้งได้อายุ ๑๐ ขวบ โยมพ่อก็เริ่มสอนวิชาต่างๆให้และในสมัยนั้นหลวงปู่ช้างท่านก็สามารถที่จะผูกหุ่นพยนต์ห็ผู้อืนแทนโยมพ่อได้เมือหลวงปู่ช้างท่านได้อุปสมบทท่านก็ได้ศึกษาด้วยตนเองกับพระอาจารย์หรือศึกษาต่อจากอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา หลวงปู่ช้างท่านได้ออกเดินธุดงธ์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะศึกษาวิชาต่างๆเพิ่มเติม หลวงปู่ช้างท่านบอกว่ากว่าจะได้เรียนวิชาจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นสุดแสนจะลำบากเพราะว่าแต่ละองค์จะรับเป็นศิษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในสมัยนั้นเมื่อท่านธุดงธ์กลับมาฝั่งไทยแล้วท่านก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ในวัดแถบโคราชจนกระทั้งญาติโยมกราบนิมนต์ให้ท่านมาสร้างวัดในสถานที่ว่างเปล่าในปัจจุบัน

 

 

 

กุมารทองเทวดาน้อย หลวงพ่อช้าง
กุมารทองเทวดาน้อย หลวงพ่อช้าง
 
ขุนแผนพรายพยนต์หลวงพ่อช้าง วัดหนองยายเม้า
ขุนแผนพรายพยนต์หลวงพ่อช้าง วัดหนองยายเม้า
 
ขุนแผนพรายพูลทรัพย์ หลวงพ่อช้าง วัดหนองยายเม้า
ขุนแผนพรายพูลทรัพย์ หลวงพ่อช้าง วัดหนองยายเม้า
 
กำลังแสดงหน้า 1/1
หน้า 1

หมวดวัตถุมงคล